Inesa ARSTIKYTE1,2, Irena BUTRIMIENE1,2, Agne PETRULIONIENE1, Algirdas VENALIS1,2

1Vilnius University, Centre of Rheumatology, 2State Research Institute, Centre for Innovative Medicine, Research, Vilnius, Lithuania

Anahtar Kelimeler: Kütanöz psödolenfoma, ilaçla indüklenen psödolenfoma, infliksimab, rituksimab, psödolenfoma tedavisi

Özet

Bu yazıda iki biyolojik -infliksimab and rituksimab- ile tedavinin ardından gelişen nadir bir kütanöz psödolenfoma olgusu sunuldu. Kütanöz psödolenfoma sadece lokal lezyonların değil; ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik ve yorgunluk gibi sistemik özelliklerin de eşlik edebildiği B veya T hücreli lenfomanın ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır. Bizim olgumuzda, immünohistokimya ile deri biyopsisi kütanöz psödolenfoma tanısını doğruladı. Sistemik kortikostreoidlerle tedavi etkiliydi.