Özgür Ulaş ÖZCAN, Adalet GÜRLEK, Görkem YILDIZ, İrem Müge AKBULUT, Eralp TUTAR, Çetin EROL

Department of Cardiology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, İntrakardiyak trombüs, pulmoner arter anevrizması

Özet

İntrakardiyak trombüs ile ilişkilendirilen pulmoner arter anevrizması Behçet Hastalığının nadir görülen bir komplikasyonudur. Bu yazıda masif hemoptizi ile kabul edilen 26 yaşında bir erkek sunuldu. Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografide trombüs ile birlikte pulmoner arter anevrizması görüntülendi. Ekokardiyografide sağ ventrikülde hareketli trombüs izlendi. Hasta antikoagülan tedavi olmaksızın kortikosteroid, siklofosfamid, azatioprin ve kolşisin ile tedavi edildi. Takipte pulmoner arter anevrizmada gerileme oldu ve herhangi bir kanama veya tromboembolik olay izlenmedi.