Xie QIBING, 1 Yin HENG, 2 Tao YE, 2 Chen XI, 1 Yin GENG1

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematöz; timektomi; timoma

Özet

Bu makalede, sistemik lupus eritematöz (SLE) aktivitesi stabil olduktan beş yıl sonra tip C timoma (diferansiye olmamış karsinom) gelişen 21 yaşında erkek bir olgu sunulmaktadır. Hasta timoma için verilen kemoterapiden sonra bile stabil kaldı ve bir yıllık takip sürecinde uygulanan tedavi SLE progresyonunu etkilemedi. Sistemik lupus eritematöz ve timoma birlikteliğine ilişkin daha önceki veriler, kesin olarak anlaşılamayan bazı mekanizmalar ile bu iki hastalığın birbirleriyle etkileştiğini işaret etmektedir. Ancak deneyimimiz ve ilgili literature verilerine dayanarak, bu iki hastalık arasında herhangi bir etkileşim olmadığı kanısındayız.