André de Souza CAVALCANTI, Evaldo Gomes SENA, Sérgio Vasconcelos CAVALCANTI, Fernando de Souza CAVALCANTI, Ângela Luzia Branco Pinto DUARTE

Anahtar Kelimeler: Kronik tekrarlayan multifokal osteomiyelit; bakteriyel olmayan osteoit; tümör nekroz faktör

Özet

Bakteriyel olmayan osteit (NBO) olan kronik tekrarlayan multifokal osteomiyelit (CRMO), nadir görülen otoinflamatuvar immün bozukluğudur. Hastalığın tanısında gecikme, iskelet sisteminde geri dönüşü olmayan hasara yol açabilir. Kronik tekrarlayan multifokal osteomiyelit, Majeed sendromu ve farelerde kronik multifokal osteomiyelit (CMO) arasındaki benzerlikler, kuvvetli bir şekilde genetik zemine işaret etmektedir. Bu yazıda konvansiyonel tedavi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra, tümör nekroz faktöralfa (TNF-a) inhibitörü ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 10 yaşında bir erkek CRMO olgusu sunuldu. Beş yılı aşkın bir süreyle hastanın eklemlerinde aralıklarla ağrı seyrediyordu ve hasta nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ile tedavi edildi. Semptomların nedenini araştırmak üzere, hasta pediatri ve ortopedi servisine yatırıldı, septik osteomiyelit tanısı kondu. Çeşitli antibiyotikler ile tedavi edildi, ancak durumunda hiçbir iyileşme görülmeyince, hasta bir pediatrik romatoloji uzmanına sevk edildi. Bu olgunun tanısında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve röntgen çok önemliydi. Bu olgu, CRMO şüphesi taşıyan hastalarda kemik hasarını önlemek ve yeterli düzeyde tedavi sağlamak için hızlı sevk ihtiyacını vurgulamak için bir örnek teşkil etmektedir.