İbak GÖNEN, 1 Mustafa ÖZŞAHİN, 2 Mustafa YILDIRIM, 1 Davut ÖZDEMİR, 1 Leyla YILMAZ AYDIN, 3 Ali KUTLUCAN, 4 Hakan TURAN, 5 Ahmet ŞAHİN, 1 Ramazan BÜYÜKKAYA6

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı; dissemine tüberküloz; immunosüpresif tedavi

Özet

Bu yazıda, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk şikayetiyle başvuran, Behçet hastalığı seyrinde dissemine tüberküloz olan, 22 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Başlangıç tanısı nöro-Behçet sendromuydu. Romatizmal hastalıkların seyrinde görülen tüberküloz, genellikle TNF-alfa blokerlerinin kullanımıyla ilişkilendirilmektedir. Olgumuzda, hasta TNF-alfa blokeri kullanmamış olmasına rağmen, dissemine tüberküloz gelişti. Mevcut bilgilerimiz doğrultusunda, bu olgu, konvansiyonel immünosüpresif tedavi alan bir Behçet hastasında gelişen bu denli yaygın seyreden ilk tüberküloz olgusudur.