Yiğit ÇANGA, Kazım Serhan ÖZCAN, Mehmet Baran KARATAŞ, Gündüz DURMUŞ, İzzet Celal ERDİNLER

Anahtar Kelimeler: Kardiyak tamponad; perikardiyal effüzyon; perikard; romatoid artrit

Özet

Romatoid artrit (RA) toplumun yaklaşık %1'inde görülen, nedeni bilinmeyen, multisistem tutulumlu kronik bir hastalıktır. Hastalığın tipik özelliği genellikle periferik eklemleri simetrik dağılımlı olarak tutan persistan inflamatuar sinovittir. Romatoid artritin sistemik tutulumları perikardit, plörit, vaskülit, tuzak nöropatisi, interstisyel akciğer hastalığı, Sjogren ve Felty sendromlarıdır. Hastaların yaklaşık %50'sinde RA'nın perikardı etkilediği, ekokardiyografik ve postmortem çalışmalarda gösterilmiştir. Buna rağmen, kardiyak tamponad RA'nın nadir bir komplikasyonudur. Bu yazıda, cerrahi olarak tedavi edilmiş olan kardiyak tamponada neden olan loküle perikardiyal effüzyonlu 61 yaşında bir kadın hasta sunuldu.