Gülcan GÜRER, 1 Ayşe İYİYAPICI UNUBOL, 2 Gülnur TAŞÇI BOZBAŞ3

Anahtar Kelimeler: Löfgren sendromu, sakroileit, sarkoidoz

Özet

Löfgren sendromu, eritema nodozum ve iki taraflı hiler lenfadenopati, artrit veya artralji birlikteliği ile karakterize akut tip sarkoidoz formudur. Sakroileit sarkoidozda tanımlanmıştır, fakat oldukça nadir olduğu düşünülmektedir. Bu makalede, Löfgren sendromlu ve sakroileitli 38 yaşındaki bir kadın hasta sunulmakta ve daha önce bildirilmiş olan sarkoid sakroileitli olgular kısaca gözden geçirilmektedir.