Necmettin YILDIZ1, Gonca ÖDEMİŞ GÜNGEN1, Olga YAYLALI2, Füsun ARDIÇ1

Anahtar Kelimeler: Kemik sintigrafisi, kompleks bölgesel ağrı sendromu, lomber disk hernisi

Özet

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS); ağrı, trofik değişiklikler ve vazomotor bozukluklar ile karakterize bir sendromdur. Literatürde, lomber disk hernisine (LDH) sekonder KBAS'ye ait olgu sunumları oldukça sık olmasına karşın, bunlarda yalnızca tek ekstremitede KBAS gelişimi tanısı konulmuştur. Son bilgilerimize göre olgumuz, LDH ile ilişkili olan ve konservatif olarak başarı ile tedavi edilebilen iki taraflı alt ekstremitede KBAS gelişiminin tanımlandığı ilk olgudur. Kırk dokuz yaşında erkek hasta, özellikle solda belirgin olmak üzere, her iki ayak ve ayak bileğinde ağrı ve şişlik yakınması ile kliniğe başvurdu. Hastanın iki ay öncesinde, eğilerek ağır yük kaldırma sonrası sol bacağa yayılan bel ağrısı episodu öyküsü vardı. Lomber manyetik rezonans görüntüleme ile posterosantral ve iki taraflı paramedian yerleşimli L5-S1 disk protrüzyonu saptandı. Bel ağrısının başlangıcından bir ay sonra, sol ayak sırtında allodini, hiperhidrozis ve ödeme ek olarak her iki ayakayak bileği ekleminde şişlik ve ağrılı katılık hali gelişmişti. Hastanın herhangi bir travma öyküsü yoktu. Tıbbi öyküsü ve laboratuvar değerlendirmeleri normaldi. İki taraflı alt ekstremitede KBAS tanısı direkt ayak-ayak bileği grafisi ve üç fazlı kemik sintigrafisi ile doğrulandı. İlaç (non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, gabapentin, kalsitonin) tedavisi, her iki ayak bileğine nazik germe ile birlikte aktif-pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri, desensitizasyon aktiviteleri, yürüme eğitimi, lomber bölgeye sıcak torba, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu ve ultrason uygulamalarını içeren fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinden oluşan kapsamlı bir konservatif tedavi programı uygulandı. Hastanın semptomları bu konservatif tedaviler ile altı haftada hafifledi. On iki aylık takipte tekrarlama gözlenmedi. Lomber disk hernili bir hastada iki taraflı olarak alt ekstremitelerde sürekli ağrı ve şişlik olmasının bir nedeni olarak KBAS akılda tutulmalıdır. Erken ve doğru tanı, uygun tedavinin başlanmasına ve tedavi başarısının artmasına izin verecektir.