Ajda BAL1, Şebnem ATAMAN2, Hatice BODUR3, Aylin REZVANİ4, Nurdan PAKER5, Nurettin TASTEKİN6, Altınay GÖKSEL KARATEPE7, Pınar BORMAN8, Mahmut YENER9, Kemal NAS10, Melek SEZGİN11, Pelin YAZGAN12, İbrahim TEKEOĞLU10, Beril DOĞU13, Zuhal ALTAY14, Mehmet KIRNAP15, Alev GÜRGAN16, Ali GÜR17, Sami HİZMETLİ18, Zafer GÜNENDİ19, Rana ERDEM20, Hatice UĞURLU21, Elem İNAL22, Neşe ÖLMEZ16, Erkan KOZANOĞLU23, Öznur ÖKEN24, Sumru ÖZEL24, Ümit DÜNDAR25, Ayşen AKINCI8, Cihat ÖZTÜRK26, Konçuy SİVRİOĞLU27, Mehmet Tuncay DURUÖZ28, Ece AYDOĞ29, Erhan ÇAPKIN30, Lale ALTAN27, Deniz EVCİK31, Oğuz DURMUŞ32, İlker YAĞCI28, Ömer Faruk ŞENDUR33, Filiz Meryem SERTPOYRAZ34, Ahmet ÖZGÜL35, Kazım ŞENEL36, Kazım ÇAPACI26

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki romatoid artrit hastalarının demografik ve klinik özelliklerini ortaya koyarak bu hastalar için oluşturulabilecek önlem, tedavi ve destek stratejilerine ışık tutmaktır.
Hastalar ve yöntemler: Bu çalışma kapsamında Eylül 2007 - Mart 2011 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki toplam 36 merkezden Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) kayıt sistemine kaydedilen 2.359 hasta (1.966 kadın, 393 erkek; ort. yaş 51.6±12.5 yıl; dağılım 18-75 yıl) değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum ve radyografik hasar sırasıyla hastalık aktivite skoru 28, sağlık değerlendirme anketi ve van der Heijde modifiye Sharp puanlama yöntemi ile ölçüldü.
Bulgular: Akademik eğitim süresi ortalama 5.2±3.8 yıldı ve hastaların %74.6’sı ev hanımıydı. Hastaların %91.0’ı biyolojik olmayan hastalık modifiye edici ilaçlar, %10.2’si biyolojik hastalık modifiye edici ilaçlar kullanıyordu. Ortalama hastalık aktivite skoru 28, sağlık değerlendirme anketi ve Sharp puanları sırasıyla, 4.0±1.4, 0.38±0.37 ve 31.2±57.1 idi. Hastaların %17.8’i remisyonda ve %14.1’i düşük hastalık aktivitesinde iken %42.7’si orta hastalık aktivitesinde ve %25.5’i yüksek hastalık aktivitesinde idi.
Sonuç: Türkiye’de romatoid artrit hastalarının çoğunluğu orta yaşlı ev hanımlarıdır. Her ne kadar hastalık modifiye edici ilaç kullanımı yüksek oranda ise de hastaların büyük bölümü orta ve yüksek hastalık aktivite düzeyinde idi. Bu bulgular romatoid artritli hastaların tedavi gereksinimlerinin yeterli olarak karşılanmadığını düşündürmektedir.