Yuan YANG, Qibing XIE, Geng YIN

Department of Rheumatology and Immunology, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu, China

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom; dermatomiyozit; plazmasitik lösemi.

Özet

Dermatomiyozit sıklıkla kanserle ilişkilendirilir. Öte yandan, aynı kişide art arda iki malignitenin gelişmesi nadirdir. Bu yazıda, deri lezyonları, kas zayıflığı, artmış kas enzimleri, elektromiyografi ve kas biyopsisine dayanılarak dermatomiyozit tanısı konulmuş 71 yaşında bir kadın hasta sunuldu. İki yıl sonra, hastada sol nazolabial kanalda ülser gelişti. Doku biyopsisi ile bazal hücreli karsinomun kesinleşmesinin ardından rezeksiyon uygulandı. Rezeksiyondan iki yıl sonra, hastanın kemik iliği biyopsisinde serum M protein, üriner l hafif zincir ve neoplastik plazma hücre infiltrasyonu değerlendirildi. Bulgular plazmasitik lösemi ile uyumluydu. Dermatomiyozit hastalarında karsinojenik yatkınlık nedeniyle birden fazla tümör gelişebilir. Bu nedenle, hekimler dermatomiyozit hastalarını ilk tümör gelişiminden sonra takip etmeye devam etmelidir, çünkü bu hastalarda başka malignitelerin gelişme olasılığı vardır.