Jia WANG, Xi XIE, Fen LI, Jinwei CHEN

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom; Sjögren sendromu; sistemik lupus eritematozus

Özet

Romatizmal hastalığı olanlarda malign lenfoproliferatif hastalık riski artmış olmakla birlikte, romatizmal hastalıkların ve multipl miyelom birlikteliğine sık rastlanmaz. Bu yazıda, sistemik lupus eritematozus ve Sjögren sendromu olup, üç yıl sonra multipl miyelom gelişimine rastlanan nadir bir olgu sunuldu. Ayrıca, bu olgunun klinik özellikleri özetlendi ve bu olağan dışı ilişkinin altında yatan muhtemel patogenetik mekanizmalar irdelendi.