Sinem BOZKURT, 1 Berat Meryem ALKAN, 1 Fatma YILDIZ, 1 Sevgi GÜMÜŞ, 1 Nebahat SEZER, 2 Özge ARDIÇOĞLU, 1 Selami AKKUŞ2

Anahtar Kelimeler: 25-hidroksivitamin D eksikliği; mevsimsel değişimler; vitamin D

Özet

Amaç: Bu çalışmada fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastalarda serum D vitamini (D vit.) düzeylerinde mevsimsel değişimler göz önünde bulundurularak, 25-hidroksivitamin D [25-(OH)D] düzeyleri değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Hem yaz (n=177) hem kış (n=263) mevsiminde Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran farklı yaş ve cinsiyetteki 440 kişinin tıbbi kayıtları ve serum 25-(OH)D düzeyleri retrospektif olarak değerlendirildi. Serum 25-(OH)D, paratiroid hormonu, alkalin fosfataz (ALP), kalsiyum ve fosfor düzeyleri kaydedildi.

Bulgular: Erişkin Türk popülasyonunun büyük bir kısmında kış ve yaz mevsiminde D vit. düzeyi yetersiz bulundu. Yaz mevsimine kıyasla kışın serum 25-(OH)D düzeyleri anlamlı düzeyde düşüktü (ort. D vit.: sırasıyla 13.9 μ/l and 19.7 μ/l; p≤0.001). 25-(OH)D eksikliği prevalansı kışın %94, yazın %85 olarak bulundu. Yaş ve cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, 25-(OH)D düzeyleri arasında bir fark yoktu.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, Türkiye Akdeniz ülkesi olmasına karşın, Türk erişkinlerinin 25-(OH)D düzeylerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri ve gerektiğinde D vit. eksikliğine bağlı sekonder kronik bir hastalığı önlemek için uygun takviyelerin kullanılması gerektiğini göstermektedir.