1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 2Sonomed Görüntüleme Merkezi

Hilal Yıldız1, Afitap İçağasıoğlu1, Saime Reyhanoğlu1, Füsun Moral1, Salih Güran2

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, spondilodiskit, sakroiliit, spondilartropati

Özet

Ankilozan spondilit ön planda aksiyel iskeleti etkileyen ve etyolojisi bilinmeyen, kronik, sistemik, inflamatuvar bir hastalıktır. Kadınlarda bu hastalığın ender görüldüğüne dair yaygın olan yanlış kanı nedeniyle bir çok AS'li kadın hastada bu tanı düşünülmemektedir. Ek olarak, kalıcı harabiyet gelişmeden AS tanısı koymak çoğu olguda güçtür, semptomların başlamasıyla kesin tanı konana kadar bazen yıllar geçer. Burada kronik bel ağrısı ve laminektomi operasyonu öyküsü olan olan 49 yaşındaki AS'li kadın olgu sunulmaktadır. Son 3 aydır bel ağrısının şiddetlenmesi ve yüksek eritrosit sedimentasyon hızı nedeniyle ön planda spondilodiskit olduğu düşünülen hastada yapılan ayrıntılı fizik ve radyolojik inceleme ile ankilozan spondilit tanısı konmuştur. Ankilozan spondilit olasılığı kronik bel ağrısı olan kadın hastalarda da daima göz önünde bulundurulmalıdır.