Hussein HALABI, 1 Waleed HAFIZ, 1 Mayadah BAWAYAN, 1 Abdulghani MAULAWI, 2 Hani ALMOALLIM3

Anahtar Kelimeler: Hemofagositik sendrom; sistemik lupus eritematöz; tüberküloz

Özet

Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu, kompleks ve muhtemelen yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Tüberküloz enfeksiyonunda birden çok hematolojik anormallikler görülebilir. Ancak, sistemik lupus eritematöz (SLE) hastalarında Mycobacterium tuberculosis ile ilişkili hemofagositik sendrom (HPS) nadir görülmektedir. Bu yazıda SLE olan ve Mycobacterium tuberculosis ile ilişkili HPS saptanan 47 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Hastada difüz alveolar hemoraj, miyokardit ve akut renal yetmezlik vardı ve hastaya 17 seans plazma değişimi yapılması ve altı seans siklofosfamid verilmesi gerekti. Ateş, hipotansiyon, desatürasyon, hepatosplenomegali ve pansitopeni görülen hasta entübe edildi. Bronkoalveolar lavajda Mycobacterium tuberculosis tanısı kondu. Hastaya rifampisin, etambutol, pirazinamid, moksifloksasin ve amikasin başlandı. Sistemik lupus eritematozus alevlenmesine ilişkin herhangi bir endikasyona rastlanmadı; ancak, hastada ateş ve pansitopeni devam etti. Ferritin düzeyinin yükseldiği gözlendi. Kemik iliği muayenesinde hemofagositoz artı çoklu granüloma rastlandı. Aktif tedaviye rağmen, hasta septik şok ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Mycobacterium tuberculosis, SLE hastalarında HPS'yi tetikleyebilir; bu nedenle bu hastalarda doğru tanı ve agresif tedavi önem taşır. Tüm SLE hastaları, latent tüberküloz için taranmalı ve gerektiğince tedavi edilmelidir.