Yıldız DEĞİRMENCİ, 1 Şenol KOBAK, 2 Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS, 1 Handan ÖZIŞIK KARAMAN1

Anahtar Kelimeler: Fasiyal palsi; fissürlü dil; Melkersson-Rosenthal sendromu; orofasiyal ödem; sistemik lupus eritematozus

Özet

Melkersson-Rosenthal sendromu (MRS) yineleyen orofasiyal ödem, fasiyal palsi ve fissürlü dil ile karakterize nadir bir granülomatöz hastalıktır. Bu yazıda, yineleyen periferik fasiyal paralizi, hafif orofasiyal ödem ve fissürlü dili olan 23 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Ayaklarında lekeler ve yılda bir kez tekrarlayan oral aftöz ülser öyküsü mevcuttu. Nörogörüntüleme bulguları normaldi; ancak laboratuvar incelemeleri sistemik lupus eritematöz (SLE) tanısını destekliyordu. Bu nadir olgu, SLE hastasında görülen komplet MRS'yi vurgulamak için sunuldu.