Xiaolan HUANG, 1 Zheng XU, 1 Fengqi WU, 2 Xiaodai CUI, 1 Xiaofeng LI, 3 Xianzi CONG, 3 Jianglin ZHANG3

Anahtar Kelimeler: Erişkin romatoid artrit; antisiklik sitrüline peptid antikorları; jüvenil idiyopatik artrit

Özet

Amaç: Bu çalışmada jüvenil idiyopatik artrit (JIA) ve erişkin romatoid artrit (RA) hastalarında serum antisiklik sitrüline peptid (anti-CCP) antikor düzeyleri karşılaştırıldı ve bu antikorların JIA tanısındaki klinik değeri tartışıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışma Beijing Pediatri Capital Enstitüsü'nde Şubat 2009 - Aralık 2009 tarihleri arasında yapıldı. Yetmiş iki JIA hastasında (33 erkek, 39 kız; ort. yaş 7.6±3.9 yıl; dağılım 2-15.9 yıl), 65 RA hastasında (14 erkek, 51 kız; ort. yaş 47±14.3 yıl; dağılım 17-75 yıl) ve 22 sağlıklı çocuk hastada (10 erkek, 12 kız; ort. yaş 14.1±0.4 yıl; dağılım 6.1 to 15.7 yıl) serum anti-CCP antikor düzeyleri, enzim bağlı immünosorbent testi (ELISA) ile ölçüldü. Elde edilen veriler, klinik veriler ile birlikte analiz edildi.

Bulgular: Jüvenil idiyopatik artrit ve RA gruplarının anti- CCP antikor pozitif oranları, sırasıyla %12.5 ve %73.85 iken, bu oran kontrol grubunda %0 idi (p<0.001). Poliartiküler, oligoartiküler ve sistemik JIA gruplarının anti-CCP antikor pozitif oranı, sırasıyla %31.25, %14.8 ve %0 idi (p<0.001). Romatoid faktör (RF) pozitif oranları, eklem tahribatı oranları ve pozitif ve negatif anti-CCP antikor gruplarının ortalama hastalık süresi, sırasıyla %7.9'a kıyasla %66.7 (ki-kare=118.778, p<0.001), %6.3'e kıyasla %33.3 (ki-kare=124.778, p<0.001) ve 13.7 aya kıyasla 18.1 ay idi (t=0.606, p=0.546).

Sonuç: Anti-CCP antikor pozitif oranı, JIA hastalarında, RA hastalarına kıyasla daha düşük olmakla birlikte, JIA'nın alt tiplerine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir. Pozitif anti- CCP antikorları, genellikle şiddetli eklem tahribatını gösterir.