Mustafa ÜNÜBOL, 1 Engin GÜNEY, 1 Volkan YAZAK, 2 Umut ÇAKIROĞLU, 2 Adil COŞKUN, 3 İbrahim METEOĞLU4

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı; düşük kemik mineral yoğunluğu; lohusalık dönemi; vitamin D eksikliği

Özet

Çölyak hastalığı (ÇH), gluten içeren gıdaların (gliadin) alımıyla tetiklenen otoimmün bir hastalıktır. Çölyak hastalığı tanısı, genellikle çocukluk döneminde konulmaktadır. Erişkinlerde sinsi başlangıçlı olan ÇH, lohusalık döneminde nadir olarak görülmektedir. Yirmi altı yaşında kadın hasta, ellerde ve ayaklarda kramp ve lohusalık döneminde kilo kaybı yakınmasıyla başvurdu. Hipokalsemi ve düşük kemik mineral yoğunluğu ile birlikte olguda D vitamini eksikliği saptandı. Antikor testi ve biyopsi aracılığı ile hastaya, lohusalık döneminde ÇH tanısı kondu. Glutensiz diyet ve destekleyici tedavi ile 1. haftadan itibaren hastanın klinik bulgularında belirgin iyileşme gözlendi. Sonuç olarak, ÇH sık olarak çocukluk döneminde tanı konulan bir hastalık olsa da, maternofetal sağlık açısından gebelik ve lohusalık döneminde ortaya çıkabileceği göz ardı edilmemelidir.