Banu İŞLETEN, 1 Simin HEPGÜLER, 1 Selen BAYRAKTAROĞLU, 2 Gökhan KESER3

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit; bifosfonat; çene osteonekrozu

Özet

Bifosfonat ile ilişkili çene osteonekrozu nadir görülen ancak iyi bilinen bir durumdur ve özellikle kanser ile ilişkili hiperkalsemi veya iskelet metastazı için parenteral ve yüksek dozlu bifosfonat tedavisi alan olgularda meydana gelmektedir. Ancak, daha düşük bir oranda olmakla birlikte, bu komplikasyon osteoporoz tedavisi için oral bifosfonat kullanan hastalarda da meydana gelebilmektedir. Bu makalede osteoporoz nedeniyle uzun süreli oral alendronat tedavisi gördükten sonra çene osteonekrozu gelişen ankilozan spondilitli (AS) 58 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Diş çekimi olasılıkla bu hastada çene osteonekrozu gelişimini tetiklemiştir. Bu hasta kullanılan anti-tümör nekroz faktör (anti-TNF) tedavisi ile de dikkat çekmektedir. Bildiğimiz kadarıyla, anti- TNF tedavisi almakta iken bifosfonat ile ilişkili çene osteonekrozu gelişen AS'li bir olgu henüz literatürde bildirilmemiştir.