Hani ALMOALLIM, 1, 2 Ahlam ALMASARI, 2 Hadeel KHADAWARDI1

Anahtar Kelimeler: Adalimumab; anti-TNF tedavi; ilaç kaynaklı lupus eritematosus; lupus miyoziti

Özet

Bu yazıda bir yıl boyunca adalimumabla tedavi edilen seropozitif romatoid artritli 32 yaşındaki bir kadın hastada gelişen histolojik olarak doğrulanmış nadir bir lupus miyoziti olgusu bildirildi. Hastanın artriti başlangıçta mükemmel bir yanıt verdi, ancak hastada daha sonra, antinükleer antikor ve anti-çift sarmallı DNA'da negatiften güçlü şekilde pozitife dönüşümle birlikte önemli düzeyde kas güçsüzlüğü gelişti. Hastanın kreatinin kinaz düzeyi ise normal kaldı. Hasta yüksek dozlu steroid tedavisine ve rituksimaba iyi yanıt verdi.