Zehra Çağla KARAKOÇ, 1 Şule NAMLI, 2 Süleyman Tevfik ECDER, 3 Recep TEKİN4

Anahtar Kelimeler: İmmünsüpresif; pulmoner nokardiyoz; sistemik lupus eritematozus

Özet

Pulmoner nokardiyoz, immünosüpresyonlu hastalarda gelişebilen kronik süpüratif bir infeksiyondur. Hastalık kendini sınrlayabilir veya akut, subakut, kronik formda seyredebilir. Pulmoner nokardiyozun radyolojik tanısı, prevelansının immünosüpresif hastalarda bile düşük olması ve ayrıca radyolojik bulguların çok çeşitli olup hastalığa özgü bulgular içermemesi nedeniyle zordur. Birden fazla nodül ve kavitasyon varlığı edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromlu (AİDS) hastalarda daha sık olarak tanımlanmakla birlikte AİDS'li olmayan hastalarda nadirdir. Ayrıca eşzamanlı nokardiya infeksiyonu ve sistemik lupus eritematozus varlığı nadiren tarif edilmiştir. Bu yazıda, HIV-negatif olan ve kortikosteroid tedavisi alan sistemik lupus eritematozuslu bir hastada multipl kaviter lezyonlarla ve akut solunum yetmezliğiyle seyreden nadir bir pulmoner nokardiyoz olgusu sunuldu.