Aynur SOYUÖZ, 1 Metin IŞIK, 2 İsmail DOĞAN, 2 Levent KILIÇ, 2 Sedat KİRAZ2

Anahtar Kelimeler: Aortitis, retroperitoneal fibrozis, sistemik lupus eritematozus

Özet

Retroperitoneal fibrozis (RPF) progressif bağ doku proliferasyonu ile karakterize olup nadiren periaortik kitle oluşturur. Aortitis sistemik lupus eritematozusta (SLE) klinik olarak nadirdir ve literatürde daha önce yaşayan lupuslu yetişkin hastalarda yalnızca bir aortitis olgusu bildirilmiştir. Burada, başlangıç SLE bulguları RPF ve aortitis olan bir SLE olgusu sunuldu. Hasta kliniğimize her iki avuç içinde ağrılı ve makülopapüler lezyonlarla birlikte şiddetli karın ağrısı, bulantı ve fotosensitivite ile başvurmuştu.