Özcan HIZ, 1 Elif GÜLCÜ, 1 Yasemin ÖZKAN, 1 İbrahim TEKEOĞLU, 1 Nesim ALADAĞ2

Anahtar Kelimeler: İlaca bağlı lupus, romatoid artrit, sulfasalazin

Özet

Yaşamı tehdit edici nitelikte bir durum olan perikardit romatizmal hastalıklarda görülebilir. Romatizmal hastalıklara ya da tedavide kullanılan ilaçlara sekonder olarak gelişebilir. Bu yazıda, 15 yıldır eklem yakınmaları olan ve altı yıl boyunca metotreksat ve kortikosteroid tedavisi uygulanmış olan 47 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Tedavisine sulfasalazin ilave edilmesinden sonraki son üç ayda hastada göğüs ağrısı, döküntü, ateş ve plöroperikardit gelişti ve sonradan hastaya sulfasalazine bağlı sistemik lupus eritematozus tanısı konuldu. Romatoid artritli bir hastada kardiyak hastalık görüldüğünde ilaç tedavisi derhal kesilmelidir ve kardiyak tutulumun ilaçlarla ilişkili olabileceği akılda bulundurulmalıdır.