Yasemin Turan1, Zehra Kocaağa2, Hikmet Koçyiğit2, Alev Gürgan2, Bayram Korhan2

Anahtar Kelimeler: Spondiloartropati, gut, psöriatik artrit

Özet

Biz daha önce literatürde bildirilmeyen, psoriatic spondyloartropati ve gut birlikteliği olan, 60 yaşındaki erkek hastayı sunduk. Bu yazıda bu iki romatizmal hastalığın klinik ve radyolojik özellikleri güncel literatürler ışığında tartışılmıştır. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 159-62)