Özlem Altındağ1, Neslihan Soran2, Metin Erçin2, Leman Ege2

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Iyontoforez, osteoartrit, ketoprofen

Özet

Amaç: Osteoartrit, yetiyitimine neden olabilen en yaygın görülen eklem hastalığıdır. Tedavide asıl amaç, ağrıyı azaltmak, fonksiyonel aktiviteyi devam ettirmek, ve deformiteyi en aza indirmektir. Osteoartrit tedavisinde farmakolojik ve non-farmakolojik farklı tedavi seçenekleri önerilmektedir. Non-farmakolojik yaklaşımlar arasında sıcak tedavi, egzersiz, elektrik stimülasyonu, tedavi edici ultrason, iyontoforez ve fonoforez sayılabilir. Çalışmamızın amacı, diz osteoartritinde iyontoforez yönteminin etkinliğini retrospektif olarak değerlendirmekti.

Yöntem ve Gereçler: Çalışma grubu, diz osteoartriti tanısı ile ketoprofen jel iyontoforezi uygulanmış olan 40 hastadan oluşturuldu. Tedavi öncesi ve sonrası ağrı, fonksiyonel durum ve fiziksel kısıtlılık sırasıyla görsel analog skala, McMaster Universities Osteoarthritis Index, ve Lequesne indeksi ile değerlendirildi.

Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmelerde tüm parametrelerde anlamlı fark vardı (p <0.05). Tedavi sonrası ağrıda azalma, fonksiyonel aktivitede artış saptandı.

Sonuç: Bu sonuçlara göre, iyontoforez, diz osteoartritinde ucuz ve invazif olmayan, uygulanması kolay alternatif bir tedavi yöntemi olarak düşünülebilir. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 136-9)