Serdar Tarhan1, Zeliha Ünlü2, Gülgün Yılmaz Ovalı1, Yüksel Pabuşçu1

Anahtar Kelimeler: Klinik muayene, fonksiyonel engellik, kavrama gücü, lateral epikondilit, ultrasonografi

Özet

Amaç: Lateral epikondilit (LE) esasen klinik olarak tanınır. Ultrasonografi (US) LE'nin şiddeti, boyutu ve yerleşimi hakkında yararlı bilgi sağlayabilir. Amaç, LE'nin doğrulanması için US'nin kullanılması ve bu hastalarda ağrı, kavrama gücü, fizik bakı ve engellilik arasındaki ilişkileri incelemekti.

Yöntem ve Gereçler: Unilateral LE'li 52 hasta US ile incelendi. Ağrı ve fonksiyonel durum görsel analog ölçütü, Yaşam Kalitesi Short Form-36 (SF-36), patient-rated forearm evaluation questionnaire (PRFEQ) kullanılarak belirlendi. Kavrama gücü ve LE için manüel testler değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 28'inde (%53.8) LE'nin klinik tanısı US ile doğrulandı. Sonuçlarımız sonografisi anormal hastalarda, klinik muayene bulgularıyla SF-36 ve PRFEQ ağrı değerlendirmeleri arasında yakın ilişkiyi gösterdi. Bu hastalarda kavrama gücüyle de klinik ve fonksiyonel değerlendirmeler arasında karşılıklı ilişki vardı.

Sonuç: LE'de engellilik değerlendirmesinde geleneksel klinik muayeneden başka yöntemlere ihtiyaç olduğu kanısına vardık. LE'nin sonografik bulguları olan hastalarda, ağrı ve kavrama gücü ölçümleri şiddet ve engelliğin değerlendirilmesinde sayısal ve nicel bilgi verir. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 123-30)