Özlem Altındağ, Ali Aydeniz, Savaş Gürsoy, Erman Yağız, İrfan Koca

Gaziantep Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Lupus benzeri sendrom, Anti TNF-α

Özet

TNF-α inhibitörleri, romatoid artrit tedavisinde eklem hasarını durdurmada ve fiziksel fonksiyonu iyileştirmede gelişmiş bir tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte, anti TNF-α kullanan hastaların bir kısmında sistemik lupus eritematosus (SLE) gibi otoimmün hastalık gelişimi bildirilmiştir. Bu ilaçların kullanımı sırasında yeni antikor gelişimi sık olmakla birlikte lupus tablosu gelişen hasta sayısı oldukça azdır. Bu yazıda, etanercept tedavisi sırasında SLE tablosu gelişen 45 yaşında bir romatoid artrit hastası anlatıldı ve tartışıldı. TNF-α inhibitörü kullanan hastalarda lupus tablosu görülebileceği ve sadece ilacın kesilmesiyle klinik bulguların hızla gerileyeceği unutulmamalıdır. (Rheumatism 2008; 23: 154-6)