Hakan Tuna1, Nurettin Taştekin1, Ercüment Ünlü2, Tevfik Fikret Çermik4, Kenan Sarıdoğan3

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp, Edirne, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Pelvik Kosta, Gelişimsel Anomali

Özet

Pelvik kosta nadir, iyi huylu bir gelişimsel anomalidir. Radyolojik değerlendirmede tipik bir kosta veya falanks benzeri kemik yapı olarak gözlenir. Belirgin bir korteks yapısı mevcuttur ve yalancı eklemleşmeler görülebilir. Cerrahi tedaviye gerek olmayan çoğunlukla asemptomatik seyreden bir lezyondur. Ayırıcı tanısında myozitis ossifikans ve avulsiyon yaralanmaları dikkate alınmalıdır. Bizim vakamızda bu gelişimsel anomaliye travmaya yönelik değerlendirmede incelenen radyografilerde tesadüfen rastlanılmış olup gelişimsel iskelet anomalilerinin ayırıcı tanısında değerlendirmek amacıyla olgu olarak sunulmuştur. (Rheumatism 2008; 23:151-3)