Hakan Terekeci, Cihan Top

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Gebelik, lupus eritematozus, romatoid artrit, vaskülit

Özet

Gebelik, üreme çağında olan romatizmal hastalıklı tüm bayanlarda önemle tartışılması gereken bir meseledir. Romatolojik hastalığı olan kadınlarda gebelik dönemi, öncesi ve sonrasında bebek ve annede en iyi sonucu sağlamak için multidisipliner, koordineli ve dikkatli bir yaklaşım gerekmektedir. Romatizmal hastalıklara bağlı infertilite nadir olmakla beraber siklofosfamid tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Çoğu romatizmal hastalıkta gebelik öncesinde yapılan iyi kontrol, uygun modifiye edici tedaviye gebelikte devam etmek şartıyla gebelik esnasında da kötüleşmeyi engeller. Sistemik lupus eritematozus, antifosfolipid sendrom, vaskülitler ve sistemik skleroz'un aksine romatoid artrit ve inflamatuar artritlerin diğer formları olan psöriasis ve seronegatif spondiloartropatilerde maternal ve fetal etkilere dair kanıtlar daha azdır. İnflamatuar artritli bazı hastalar gebelik esnasında remisyona girerler. Renal tutulumu olan hastalarda hastalığın alevlenme riskinde artış olabilir. Gebelik esnasında sistemik lupus eritematozus, antifosfolipid sendrom, vaskülitler ve sistemik sklerozisli gebelerin intrauterin gelişme geriliği, tromboembolik hastalıklar ve preeklampsi komplikasyonları açısından takip edilmeleri gerekmektedir. Gebelik sonrası alevlenme tüm romatizmal hastalıklarda yaygındır. (Rheumatism 2008; 23: 143-50)