Filiz Eser, Hatice Bodur, Ümit Seçkin

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, Behçet hastalığı

Özet

Behçet hastalığı (BH)'nın seronegatif spondiloartropati (SSpA) grubunda yer alıp almadığı uzun yıllardan beri tartışılmaktadır. Bu konu henüz tam olarak açığa kavuşmamış olsa da BH ve SSpA grubu hastalık birlikteliğini içeren olgu sunumları zaman içinde artmaktadır. Bu yazıda BH ve SSpA grubunun prototipi olan ankilozan spondilit (AS)'ye sahip bir olgu sunulmuştur. (Romatizma 2008; 23: 69-71)