Demet Göçmen Demir, Lale Altan, Nuray Dıraz

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Baker kisti, derin ven trombozu

Özet

Romatoid artrit tanısı ile takip edilen 50 yaşındaki erkek hasta, sağ diz ve baldırında ani başlangıçlı şiddetli ağrı ve şişlik yakınması ile kliniğimize başvurdu. İlk değerlendirmede derin ven trombozu tanısı kondu. Ancak ultrasonografik görüntülemede bilateral Baker kisti saptandı. Sağ taraftaki kist rüptüre idi. Her iki kist aspire edildi. Bu olgu sunumunda, romatoid artritli bir hastada derin ven trombozu ile karışabilecek Baker kist rüptürü tartışıldı. (Romatizma 2008; 23: 63-5)