Aslı Gençay Can, Zafer Günendi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, prognoz, prognostik faktörler

Özet

Romatoid artrit eklem ve eklem dışı bulgularla seyreden ve yaşam kalitesini etkileyen kronik, sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Romatoid artritin klinik seyri değişkendir. Romatoid artritli hastaların çok az bir kısmı, tanı sonrası ilk 2 yıl içinde spontan remisyona girerken, yaklaşık %20'sinde tedaviye rağmen kronik progresif hastalık gelişebilir. Prognostik faktörlerin tanımlanması, romatoid artritte prognozu değerlendirmede ve hangi hastaların erken agresif tedaviye ihtiyacı olacağını belirlemede yol gösterici olabilir. Ayrıca daha iyi prognozlu hastalarda aşırı tedaviden kaçınılarak hem toksisite hem de yüksek maliyet engellenebilir. Yüksek akut faz yanıtları, romatoid faktör ve anti-CCP (anti-cyclic citrullinated peptides) pozitifliği, HLA-DR4B1*O4 allelleri, kadın olmak, sinsi başlangıç, uzun süreli kronik sinovit, ekstraartiküler tutulumlar, düşük eğitim seviyesi, kartilaj oligomerik matriks proteininin serum seviyesindeki artış, CD4(+), CD28(-) T hücrelerin varlığı, yüksek makrofaj migrasyon inhibitör faktör düzeyi ve düşük fonksiyonel kapasite ölçümleri romatoid artritte kötü prognoz göstergeleri olarak bildirilmiştir. (Romatizma 2008; 23: 60-2)