Özlem Altındağ1, Mehmet Karakoç2, Neslihan Soran, Hasan Tabur3, Ahmet Demirkol1

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu

Özet

Amaç: İnflamatuvar eklem hastalığı olanlarda, osteoporoz ve kırık riski artmıştır. Ankilozan spondilitte (AS), kemik kaybının immobilizasyon ve inflamasyon ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, AS'li hastalarda kemik mineral yoğunluğunun (KMY) sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılarak araştırılmasıydı. Çalışmada ayrıca AS'li hastalarda KMY'nun hastalık aktivitesiyle ilişkisini araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: 62 AS hastası ve 36 sağlıklı gönüllüde Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri (DXA) yöntemiyle L2-4 ve Femur boyun bölgesi KMY değerleri ölçüldü.

Bulgular: Çalışma sonuçlarımız, AS'li hastalarda KMY'nun, sağlıklı kontrollerden daha düşük olduğunu gösterdi (p<0.001). Ayrıca, lomber bölge KMY hastalık süresi ile negatif korelasyon gösteriyordu (r=-0.322, p=0.01).

Sonuç: Bu sonuçlara göre osteoporozun araştırılması ve tedavi edilmesinin özellikle ilerlemiş AS'de faydalı olacağı düşüncesindeyiz. (Romatizma 2008; 23: 42-5)