Ersin Öztürk1, Ümit Dinçer2, Onur Sıldıroğlu1, Engin Çakar2, Güner Sönmez1, Hakan Mutlu1, Mehmet Zeki Kıralp2, Çınar Başhekim1, Hasan Dursun2, Eşref Kızılkaya2

1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji, İstanbul, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, akciğer, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi

Özet

Amaç: Bu çalışmada amacımız yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi ile ankilozan spondilite bağlı ortaya çıkan plevral ve parankimal değişikliklerin neler olduğunu ve bu değişikliklerin sıklığını araştırmaktı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza ankilozan spondilit tanısı ile takip edilen toplam 23 hasta katıldı. Hastaların tümüne maksimum inspirasyon ve maksimum ekspirasyon sonrasında yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi tetkiki yapıldı. Görüntülerin değerlendirilmesinde daha önceden belirlenmiş 11 akciğer bulgusuna bakıldı.

Bulgular: Yirmi üç hastanın 13'ünde (%57) yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi ile akciğer değişikliği saptandı. Geriye kalan 10 hastada akciğer bulgusu saptanmadı. En sık görülen bulgu 11 hastada (%48) saptanan parankimal nodüldü. En sık saptanan ikinci bulgu ise 23 hastanın 9'unda (%39) görülen parankimal bant formasyonuydu. Ayrıca 6 hastada (%26) mozaik patern, 5 hastada (%22) bronşektazi, 3'er hastada (%13) amfizem, interlobüler septal kalınlaşma, plevral kalınlaşma ve/veya buzlu cam opasitesi, 2 hastada (%9) bronşiyal duvar kalınlaşması, 1 hastada (%4) ise balpeteği akciğer görünümü saptandı.

Sonuç: Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi ankilozan spondilit hastalarında akciğer değişikliklerinin gösterilmesinde oldukça etkin bir görüntüleme yöntemidir. (Romatizma 2008; 23: 38-41)