Alper Soylu, Mehmet Atilla Türkmen, Salih Kavukçu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, sarkoidoz

Özet

Sarkoidoz, kazeifikasyonsuz granülomlarla karekterli, nedeni bilinmeyen sistemik bir hastalıktır. Çocuklarda nadirdir. Jüvenil sarkoidoz başladığı yaşa göre iki tipe ayrılmaktadır. Dört-beş yaşlarında ortaya çıkan, erken başlayan sarkoidoz üveit, artrit ve deri döküntülerinden oluşan üç bulgu ile kendini gösterir. Büyük çocuklarda ve adölesanlarda görülen sarkoidoz erişkinlerdekine benzer, akciğer infitrasyonu, hiler lenfadenopati ve ateş, kilo kaybı gibi sistemik bulgularla karekterlidir. Sarkoidoz tanısı kazeifikasyonsuz granülomların radyolojik veya klinik olarak beklenen bir ya da birden fazla organda gösterilmesi ile konulur. Sarkoidozda en sık tutulan sistemler solunum sistemi, lenf sistemi, deri, göz, sinir sistemi, böbrek, karaciğer, kalp ve damar ve kasiskelet sistemidir. Artrit, üveit ve deri döküntüleri ile karekterli erken başlayan sarkoidoz sistemik jüvenil romatoid artrit ile karışır. Deri biyopsisi ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Kortikosteroidler ve methotrexate jüvenil sarkoidoz tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaçlardır.