Sevtap Köksal Avcı, Nesibe Doğan, Hikmet Koçyiğit, Alev Gürgan

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, seronegatif spondilartropati, sakroiliit

Özet

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayan ve kendini sınırlayan ateş, peritonit, plörezi, artrit ve erizipel benzeri cilt lezyonu atakları ile karakterize genetik geçişli polisistemik bir hastalıktır. Akut artrit genellikle monoartiküler tarzdadır. % 5 olguda kronikleşebilir ve sıklıkla kalça ve diz eklemini etkilemektedir. AAA'lı olguların bir kısmında sakroiliit ve seronegatif spondilartropati (SNSA) gelişebilir. Biz burada varolan klinik ve radyolojik bulgularıyla modifiye New York kriterlerine göre Ankilozan spondilit tanısı alan 23 yaşında AAA'li bir olguyu sunduk. Ayrıca AAA ile SNSA'nin birlikteliğini, tedavisini ve en ciddi komplikasyonu olan amiloidozu ilgili literatürler eşliğinde tartıştık.

Sonuç olarak AAA'li olguları izlerken SNSA gelişme olasılığının akılda tutulması ve hastadaki semptomların bu yönde dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız. Bunun yanı sıra gerek sakroiliitli gerekse sakroiliitsiz AAA olgularında, günlük düzenli kolşisin kullanımının ve en ciddi komplikasyon olan amiolidoz açısından düzenli izlemlerin önemli olduğunu düşünmekteyiz.