Ece Aydoğ1, Emel Ekşioğlu1, Aytül Çakcı1, Özge Yılmaz2

1SSK Ankara Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, Romatoid artrit, el deformitesi

Özet

Parkinson hastalığında el ve ayak deformiteleri ilk kez 1864 yılında tanımlanmış, ancak hala patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Karekteristik el deformitesi metakarpofalengial eklemlerde fleksiyon ve interfalengial eklemlerde ise hiperekstansiyon olup, bazen bunlara parmaklarda unlar deviasyon eşlik edebilir. Romatoid artritden farklı olarak eklemlerde şişlik ve katılık yoktur. Burada ellerindeki deformiteler nedeniyle daha önce Romatoid artrit tanısı almış, ancak kliniğimize başvurduğunda Parkinson hastalığı olduğu tespit edilen bir olgu sunulmuş ve ayırıcı tanısı tartışılmıştır.