Barın Selçuk1, Aydan Kurtaran1, Elif Topçuoğlu1, Murat Ersöz1, Yasemin Çolak1, Nilgün Şimşir1, Müfit Akyüz1, Hilmi Uysal2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD
2Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan myelopati, elektrofizyoloji, rehabilitasyon

Özet

Nekrotizan myelopati çeşitli malignitelerle birlikte görülen nadir nörolojik paraneoplastik bir komplikasyon olmasına rağmen, kanser dışı hastalarda da bildirilmiştir. Yavaş, ilerleyici seyirli, ikinci motor nöron tutulumu ile giden bir sendromdur. Elektromyografide duyusal potansiyeller korunur ve spinal kord da etkilenen segmentlerde denervasyon potansiyelleri ile kendini gösterir.

Bu makalede bir nekrotizan myelopati olgusu elektrofizyolojik bulguları ve rehabilitasyon sonuçlarıyla sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir.