Birol Balaban, A. Kenan Tan, Rıdvan Alaca

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, rehabilitasyon, nonfarmakolojik tedavi

Özet

Romatoid artrit (RA) tedavisinin primer amacı; eklemlerdeki ve diğer dokulardaki enflamasyonun baskılanması, ağrının azaltılması ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesidir. RA'in radikal bir tedavisi olmamasına rağmen yukarıda bahsedilen etkinliği sağlayabilmek için bir çok tedavi modalitesi geliştirilmiştir. Hastalığın etkin ve doğru tedavisinin temini için medikal tedavinin yanı sıra konservatif tedavi yöntemleri de aynı anda devreye sokulmalıdır. Bununla birlikte hastalığın akut ve kronik evrelerine göre farklı uygulamalar mevcuttur. Medikal rehabilitasyon disipliner yöntemleri ihtiva eder ve tüm fiziksel ve iş-uğraşı potansiyellerini gerçekleştirmelerinde hastalara yardımcı olur. RA'in temel rehabilitasyon tedavisi fonksiyonel kaybı önleyen ve fonksiyonel yeterliliği sağlayan tedavi yaklaşımından oluşur.