Cahit Kaçar, Sevgi Urhan, Erdal Gilgil, Tiraje Tuncer

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı

Özet

Amaç: Bu çalışma osteoartritli hastalarda eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ile klinik ve radyolojik bulgular arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya diz osteoartriti olan 49 kadın hasta alındı. Vizüel analog skala ile ağrı değerlendirmesi, ağrısız yürüme mesafesi, eklem deformitesi, Heberden ve/veya Bouchard nodülleri ve vücut kitle indeksi (VKİ) kaydedildi. Bütün hastalara Western Ontario and McMaster Üniversitesi Osteoartrit indeksini içeren form dolduruldu, hemoglobin, ESH ve CRP düzeylerini içeren laboratuvar testleri yapıldı. Ayrıca anteroposterior ve lateral diz grafileri ile posteroanterior el grafileri çekildi. Diz osteoartriti Kellgren-Lawrence metoduna göre evrelendi. Hastaların ortalama yaşı 58,6 ± 8,4 yıl, ESH, CRP ve VKİ ortalama değerleri ise sırasıyla 15,2±10 mm/saat, 0.43 ± 0,58 mg/dl (range 0-2,98) ve 30,64 ± 4,43 kg/m2 idi. Kellgren-Lawrence skoru ve vücut kitle indeksi arasında pozitif korelasyon saptandı. ESH ve CRP değerleri ile klinik ve radyolojik bulgular arasında ilişki saptanmadı.