Nur Turhan, Ayşe Dilek, Metin Karataş

Başkent Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Spinal hematom, takip, etyoloji

Özet

Akut spinal kord kompresyonu yapan nedenler arasında yer alan ve oldukça seyrek olarak görülen klinik tablolardan biri de spinal hematomlardır. Spinal hematomlar epidural, daha nadir olarak da subdural yerleşimlidirler. Vasküler anomaliler, travma, antikoagülan tedavi, kanama diyatezi bu hematomlara neden olan durumlardandır. Spinal hematomların prognozunun genel olarak iyi olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda muhtemel etyolojisi, prognozu ve lokalizasyonu açısından özellik gösteren bir spinal epidural hematom olgusu sunuldu. 71 yaşındaki erkek hastanın geçirilmiş bir akciğer operasyonuna bağlı gelişmiş torakal skolyozu mevcuttu, hematomu ventral epidural aralıkta, skolyoz apeksine yakın yerleşimliydi ve olaydan 2 ay sonraki fonksiyonel durumu tekerlekli iskemle düzeyindeydi.