Hayashi SHINYA, Sakai YOSHITADA, Fujishiro TAKAAKI, Hashimoto SHINGO, Kanzaki NORIYUKI, Kuroda RYOSUKE, Kurosaka MASAHIRO

Department of Orthopaedic Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan

Anahtar Kelimeler: Geç infeksiyon, total kalça artroplastisi, tümör nekroz faktör-alfa blokerleri

Özet

Bu yazıda total kalça artroplastisi (TKA) sonrası etanercept tedavisini takiben nadir görülen geç başlangıçlı infeksiyon gelişen iki romatoid artrit (RA) hastası sunuldu. İlk hasta 74 yaşında RA’lı bir kadın idi. Etanercept ile tedavi TKA’dan üç yıl sonra başlatıldı ve TKA ile ilişkili infeksiyon etanercept başlatıldıktan iki ay sonra görüldü. Hasta açık debridman ile başarıyla tedavi edildi. İkinci hasta 62 yaşında RA’lı bir kadın idi. TKA uygulandı ve TKA ile ilişkili infeksiyon etanercept başlatıldıktan dört yıl sonra görüldü. Bu hasta da açık debridman ile başarıyla tedavi edildi. Öte yandan, açık debridmandan iki yıl sonra etanercept yeniden başlatıldığında infeksiyon tekrar etti. Derhal açık debridman uygulandı, protez çıkarıldı ve antibiyotik emdirilmiş çimento dolgusu yerleştirildi. Açık debridmandan iki ay sonra TKA tekrarlandı. RA’da TKA’dan sonra etanercept tedavisini takiben gelişen geç başlangıçlı infeksiyon, TKA geçiren hastalarda tümör nekroz faktör-alfa blokerlerinin dikkatle uygulanması gerektiğini göstermektedir.