İsmihan SUNAR, Zühre SARI SÜRMELİ, Ali Erhan ÖZDEMİREL, Ayşe Peyman YALÇIN, Şebnem ATAMAN

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi, sakroiliit

Özet

Ailevi Akdeniz ateşi belirli etnik gruplarla sınırlı ve akut serozit atakları ve sinsi amiloidoz gelişimi ile göze çarpan genetik bir hastalıktır. Hastalığın seyrinde artrit ile beraber spondiloartropati ile karşılaşılabilir. Vaskülit, ailevi Akdeniz ateşinin önemli fakat yeterince kabul edilmemiş bir özelliği gibi görünmektedir. Bu yazıda nadir bir ailevi Akdeniz ateşi, Behçet hastalığı ve sakroiliit birlikteliği olgusu sunuldu.