Tuncay ÇAKIR1, Volkan SUBAŞI2, Adem BİLGİLİ1, Ümit Seçil DEMİRDAL3, Rahime Nur ÜLKER1

Anahtar Kelimeler: İzotretinoin; polinöropati; sakroiliit.

Özet

İzotretinoin, sistemik antibiyotik içeren standart tedaviye yanıtın olmadığı durumlarda akne tedavisinde kullanılan vitamin A türevi bir ilaçtır. İzotretinoin retinoik asit reseptörleri üzerinden etkili olur. Öte yandan, sıklıkla mukokütanöz, kas-iskelet sistemi, nörolojik ve oküler yan etkilere neden olur. Kas-iskelet sistemine ait en sık karşılaşılan yan etkiler artralji ve miyaljidir. Nadiren seronegatif sakroiliit görülür. Nörolojik yan etkiler sıklıkla merkezi sinir sistemiyle ilişkilidir. İzotretinoin kullanan hastalarda, periferik sinir sisteminde duysal lifler motor liflere göre daha erken tutulmaktadır. Bu tutulum distalde duysal sinirler ve miyelin liflerde daha belirgindir. Bu yazıda, altı ay izotretinoin kullanımı sonrası demyelinizan tip polinöropati ve sakroiliit gelişen 25 yaşında bir erkek olgu sunuldu.