Mihailov Claudia ILEANA1, Mitroi Adrian NELUTU2

1Department of Medical Semiology, Faculty of Medicine, Ovidius University of Constanta, Clinical Port Hospital of Constanta, 2nd Medical Department, Constanta, Romania
2Clinical Railway Hospital Constanta, The 2nd Medical Department, Constanta, Romania

Anahtar Kelimeler: Hastalık aktivitesi skoru; menopoz; osteoporoz; romatoid artrit.

Özet

Amaç: Bu çalışma romatoid artrit (RA) tanısı konulmuş menopozlu hastalarda fiziksel engellilik, hastalık aktivitesinin derecesi ve kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya menopoza erişmiş ve RA tanısı konulmuş 130 kadın (ort. yaş 62.77±7.51 yıl; dağılım 57-69 yıl) dahil edildi. Kemik mineral yoğunluğu dual enerji X-ray absorbsiyometri ile osteodansitometri yoluyla lomber omurga seviyesinde ve femurda (femur başı, tüm femur) .l.üldü. Romatoid artrit aktivitesini değerlendirmek için yaş, ağırlık, boy, vücut kütle indeksi, çevre (kentsel, kırsal), menarş ve menopoz başlangıç yaşı, menopoz süresi, sigara içme/içmeme durumu, RA aşaması, RA başlangıç yaşı, RA süresi, eklem dışı belirtiler, romatoid faktör varlığı, eritrosit sedimantasyon hızı, C reaktif protein, hastalık aktivite skoru 28 ve modifiye sağlık sorgulama anketi ile nicelenen fiziksel engellilik kullanıldı.
Bulgular: Ortalama vücut kütle indeksi 27.74±4.37 kg/m2, ortalama menopoz süresi 16.42±8.15 yıl idi. Hastaların yaklaşık %44.62’sinde osteoporoz vardı. Osteoporoz sıklığı RA aşamasıyla arttı: aşama II’de %23.81, aşama III’te %55.0 ve aşama IV’te %77.78. Hastaların yaklaşık %58’i prednizon tedavisi g.rdü. Osteoporoz için bağımsız risk faktörleri şunlardı: yaş, çevre, vücut kütle indeksi, menopoz süresi, romatoid faktör varlığı ve eklem dışı belirtiler, RA süresi, modifiye sağlık sorgulama anketi, eritrosit sedimantasyon hızı ve C reaktif protein.
Sonuç: Fiziksel engellilik ve hastalık aktivitesi RA tanısı konulmuş hastalarda osteoporoz gelişiminde rol oynamaktadır.