Adem KÜÇÜK, 1 Sinan BAĞCACI, 2 Yalçın SOLAK, 3 Recep TUNÇ1

Anahtar Kelimeler: Dijital ülser; gangren; sistemik lupus eritematozus

Özet

Sistemik skleroz ve sistemik lupus eritematozus (SLE), Raynaud fenomenine eşlik eden sık görülen iki romatolojik hastalıktır. Dijital gangren oluşumunun etyoloji ve patogenezi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Raynaud fenomeni genellikle cilt hastalığı ile ilişkili nekrotik lezyonlar eşlik eder. Makrovasküler tutulum sistemik sklerozda sıkça görülmekle birlikte, SLE hastalarında çok nadirdir. Bizim olgumuzda dijital gangren oluşumu ile ilişkili diğer risk faktörlerinin olmadığı ulnar arter tutulumu saptandı. Raynaud fenomeni SLE'de epey sık görülmekle birlikte, dijital ülserlere nadiren rastlanır. Sistemik lupus eritematozus hastalarında dijital gangrenin en sık nedeni, antifosfolipid antikor sendromudur (ASS). Dijital ülserin risk faktörleri lupus süresi, erkek cinsiyeti, ateroskleroz, vaskülit ve AAS'dir. Bu yazıda uzun süredir SLE ve yanı sıra dijital ülseri olan bir olgu sunuldu.