Öztürk ATEŞ, 1 Havva CİLAN, 1 Sema OYMAK, 2 Orhan YILDIZ, 3 Oktay OYMAK1

Anahtar Kelimeler: Yaygın nokardiyoz; Nocardia farcinica; sistemik lupus eritematöz

Özet

Bu makalede, hastanemize ateş ve sol bacakta ağrı yakınmalarıyla başvuran 40 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Hasta lupus nefrit nedeniyle beş ay boyunca azatioprin ve prednizolon tedavisi almıştı. Nocardia farcinica ile ilişkili yaygın nokardiyoz (nodüler kutanöz lezyon, bakteriyemi, beyin apsesi ve miliyer tüberküloz gibi retikülo nodüler infiltrasyon) tanısı konulan hasta linezolid, netilmisin ve seftriakson ile tedavi edildi. Özellikle merkezi sinir sistemi tutulumu olan ve Nocardia farcinica gibi ilaca karşı yüksek düzeyde dirençli suşların enfeksiyonu durumunda Nocardial enfeksiyonlarının tedavisi zor olmaktadır, olgu bu açıdan önem taşımaktadır.