Murat KARA, 1 Levent ÖZÇAKAR, 2 Fuat KALYONCU, 3 Ayşen AKINCI2

Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar bel ağrısı; sarkoidoz; spondiloartropati; üveit

Özet

Bu yazıda, sarkoidoz remisyonunda iken inflamatuvar bel ağrısı ve üveit ile başvuran 49 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Diferansiye olmamış spondiloartropati ve sarkoidoz birlikteliği, muhtemel etyolojik ilişki göz önünde bulundurularak, tanı ve tedavideki mevcut zorluklar eşliğinde irdelendi.