Gökçe Saygı UYSAL, Murat ÖZCAN, Sabri KÖSEOĞLU, Mehmet Ali ÇETİN, Hüseyin DERE

Anahtar Kelimeler: Dermatomyozit; larenks; sarkom

Özet

Dermatomyosit kütanöz bulgularla karakterize olan sistemik, otoimmün, inflamatuvar ve çeşitli malignite tipleri ile ilişkili bir hastalıktır. Rabdomyosarkom, rabdomyoblast olarak adlandırılan primitif kas hücrelerinden köken alan ve hızlı büyüyen malign mezenkimal bir neoplazidir. Rabdomyosarkom en sık baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Bilgimiz dahilinde dermatomyozit ve larengeal rabdomyosarkom birlikteliğine literatürde rastlanmamıştır. Bu makalede, cerrahi ve kemoradyoterapi ile tedavi edilen dermatomyozit ve larengeal rabdomyosarkom birlikteliği olan bir olgu sunuldu.