Sasan FALLAHI, 1, 2 Ahmad Reza JAMSHIDI, 2 Farhad GHARIBDOOST, 2 Mahdi MAHMOUDI, 2 Nooshin AHMADZADEH, 2 Mohammad Hossein NICKNAM3

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit; mobilite kısıtlılığı; yaşam kalitesi; sakroileit; sigara kullanımı

Özet

Amaç: Bu çalışmada İranlı ankilozan spondilit (AS) hastalarında sigara paket yılı ve hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi, spinal mobilite ve sakroileit derecelendirmesi ve AS arasındaki ilişki araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Sigara içme durumlarına ve sigara paket yılına göre toplam 160 AS hastası değerlendirildi. Sonuç ölçümleri hastalık aktivitesi, yaşam kalitesi, spinal mobilite ve sakroileit derecelendirmesi olup, sırasıyla Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi (ASQoL), Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI) ve radyografi ile değerlendirildi.

Bulgular: Hafif veya orta düzeyde hastalığı olanlara kıyasla, şiddetli sakroileiti olan hastalarda sigara içme miktarı anlamlı düzeyde daha yüksekti (p=0.001). Tek değişkenli analizde sigara paket yılı ve BASDAI [regression coefficient (B)=0.05, standard error (SE)=0.02, %95 CI: 0.006-0.10; p=0.03], ASQoL (B=0.15, SE=0.06, %95 CI: 0.04-0.26; p=0.007) ve BASMI (B=0.05, SE=0.02, %95 CI: 0.006-0.08; p=0.03) arasında bir ilişki izlendi. Çok değişkenli analizde ise, sigara paket yılı ve BASDAI ve ASQoL arasında anlamlı bir ilişkiye rastlandı.

Sonuç: Bir grup İranlı AS hastasında sigara miktarı ve hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi arasında bağımsız bir ilişki olduğu doğrulandı. Ayrıca içilen sigara miktarı ve spinal mobilite arasında da bir ilişki vardı; ancak bu başka ilintili faktörlere bağlıydı. Sigara içen hastalara, daha iyi sonuçlar elde etmeleri için, sigarayı bırakmaları veya daha az içmeleri telkin edilmelidir.