Roksanda STOJANOVIC, 1, 2 Radmila JOVICEVIC, 3 Branka GLOGOVAC, 4 Natasa RADOSAVLJEVIC, 5 Mirjana Zlatkovic SVENDA1

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji; tıbbi kayıt; prevalans çalışması; romatoid artrit; Sırbistan

Özet

Amaç: Bu çalışmada tıbbi kayıtlara göre romatoid artrit (RA) prevalansına ilişkin iki ardışık bölgesel çalışmanın sonuçları sunuldu.

Hastalar ve yöntemler: Araştırma kapsamında Sırbistan'ı temsil eden iki bölge seçildi. Bunlardan biri, kırsal nüfusun hakim olduğu Batı Sırbistan'ın dağlık kesimi olan Zlatibor bölgesiydi. Bu çalışmaya 1997 yılında bu bölgeden hastalar dahil edildi. Başkent Belgrad'da ise iki çalışma yürütüldü. Çalışmalardan biri 2001 yılında Belgrad'ın kuzeyindeki Dobanovci kentinde ve varoşlarında yapıldı. Belgrad'ın güneyindeki hem kırsal hem de kentli nüfusu barındıran Mladenovac'ta ise, 2007 yılında bir başka çalışma yapıldı. Kronik poliartrit tanısı konulan tüm hastaların tıbbi kayıtları, Amerikan Romatoloji Derneği'nin (ARC) 1987 kriterlerine göre, RA tanısını doğrulamak amacıyla yeniden gözden geçirildi. Romatoid artrit prevalansı, Zlatibor bölgesinde 18 yaş üzerindeki nüfusun tümünü ve diğer iki çalışmada (Belgrad bölgesinde) 20 yaş üzerindeki nüfusun tümünü dikkate alarak hesaplandı.

Bulgular: Zlatibor bölgesindeki RA prevalansı, %0.253 idi (%95 GA 0.217-0.288). Dobanovci'de RA prevalansı %0.224 (%95 GA 0.214-0.234) iken, Mladenovac'ta %0.220 idi (%95 GA 0.18-0.27). Sırbistan'da tahmin edilen RA'lı hasta sayısı 14.445 idi (2009 yılında Sırbistan'da yaşayan erişkin sayısı 5.778.102 idi).

Sonuç: Kayıt çalışmaları ve tıbbi kayıtlara göre 1990'lı yıllarda Belgrad'da yapılan bir nüfus çalışmasında ve bu üç çalışmada elde edilen RA prevalansı, düşük değerler göstermektedir. Bu bulgular, komşu ülkeler ve Akdeniz bölgesinde yapılan çalışmalardan elde edilen değerler ile uyumludur.